Kosten

Uurtarief

Het uurtarief van Boudewijn Advocatuur is zeer concurrerend. Extra kantoorkosten worden niet in rekening gebracht. Veel andere kantoren doen dat wel.
Periodiek wordt een nota verstuurd met een daaraan gehechte urenspecificatie, zodat zichtbaar is hoeveel tijd aan de zaak is besteed. Transparantie staat hierbij voorop.

Vaste prijs

Het is veelal ook mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken over de kosten. Samen met u wordt dan een inschatting van de te verrichten werkzaamheden gemaakt en op basis daarvan wordt een voorstel gedaan voor één vaste prijs.
De te maken afspraken worden altijd vastgelegd in een opdrachtovereenkomst.

Rechtsbijstandsverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, heeft u in veel gevallen het recht om zelf de advocaat te kiezen die u in wilt schakelen om uw belangen te behartigen. Uw rechtsbijstandverzekering zal die kosten dan vergoeden, uiteraard wel met inachtneming van uw polisvoorwaarden. Boudewijn Advocatuur adviseert u altijd bij uw rechtsbijstandsverzekeraar te informeren over de mogelijkheden om Boudewijn Advocatuur in te schakelen.

Belangrijk is wel dat het geschil waarvoor u een advocaat nodig heeft onder de dekking van uw verzekering valt, dat u de verzekering al heeft afgesloten voordat u bij het geschil betrokken bent en dat u uw verzekering vooraf inlicht over de wens om een eigen gekozen advocaat in te schakelen. Graag helpt Boudewijn Advocatuur u om dit in goede banen te leiden en zo nodig contact op te nemen met uw rechtsbijstandverzekering.

Toevoeging

Wanneer uw bruto inkomen onder een bepaalde grens ligt, komt u mogelijk in aanmerking voor een toevoeging (ook wel bekend als: “pro deo”). Boudewijn Advocatuur kan voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging aanvragen. Daar wordt meestal snel op beslist. Als de toevoeging wordt verleend, betaalt u in beginsel alleen een eigen bijdrage, de rest van de kosten wordt dan door de overheid vergoed. Houdt u er rekening mee dat bepaalde kosten, zoals het griffierecht ingeval van een procedure, nog wel voor eigen rekening komen.

De Raad voor Rechtsbijstand maakt de voorwaarden bekend waar u (en uw inkomen) aan moet(en) voldoen om in aanmerking te komen voor een toevoeging. Op de website www.rechtsbijstand.nl staan alle voorwaarden die van toepassing zijn. Daar is onder meer ook vermeld wat de hoogte is van de eigen bijdrage in uw geval als u voor een toevoeging in aanmerking komt.