“No win no fee” incasso

Boudewijn Advocatuur in Uden kan voor u als incasso-advocaat optreden. Er zijn veel dienstverleners die vorderingen incasseren, zoals incassobureaus en deurwaarders, maar indien u hiervoor een advocaat inschakelt heeft dat veel voordelen.

Ten eerste gaat van een advocaat een bepaald gezag uit. Het is uw debiteur zogezegd duidelijk dat het u menens is en uw vordering betaald moet worden.
Daarnaast heeft een advocaat diverse bevoegdheden die andere dienstverleners niet hebben. Zo kan een advocaat verlof aanvragen bij de rechtbank om beslag te mogen leggen onder de debiteur of zelfs zijn faillissement aanvragen. Ook is een advocaat bij uitsluiting van anderen bevoegd om bepaalde gerechtelijke procedures te mogen starten. Veel debiteuren weten dit en zullen dus sneller geneigd zijn om te betalen indien u een incasso-advocaat inschakelt.

Boudewijn Advocatuur heeft ervoor gekozen om in het kader van incasso zeer voordelig te werken voor u. Geen enkele advocaat mag incasseren op basis van “no cure no pay”. Dat is dus verboden. Wel is toegestaan “no win no fee”. Hiermee wordt bedoeld dat u aan de advocaat een bescheiden percentage van het geïncasseerde bedrag verschuldigd bent en indien er helemaal niets wordt geïncasseerd, geen honorarium maar een beperkt bedrag aan dossierkosten (namelijk € 75,- ex BTW).
Op deze wijze kunt u profiteren van de belangrijke voordelen van incasso via een advocaat en zijn de kosten maar heel beperkt, zelfs als er geen resultaat kan worden geboekt. Maar daar gaat Boudewijn Advocatuur uiteraard niet vanuit.

Ook indien verdergaande maatregelen moeten worden getroffen om uw vordering betaald te krijgen, bent u bij Boudewijn Advocatuur aan het goede adres. In overleg met u kan een gerechtelijke procedure worden gestart, beslagverlof worden aangevraagd en in het uiterste geval faillissement worden aangevraagd. In de praktijk zien we heel vaak dat indien dergelijke maatregelen worden aangezegd aan de debiteur, deze alsnog betaalt of bijvoorbeeld bereid is om een betalingsregeling te treffen.

Wilt u een vordering ter incasso aanmelden, vul dan hieronder uw gegevens in en Boudewijn Advocatuur neemt contact met u op.

[contact-form-7 id=”231″ title=”Contactformulier 1″]