Algemene voorwaarden. Wat hebt u er aan en hoe gebruikt u ze?

Wat zijn algemene voorwaarden? Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die van toepassing zijn op meerdere overeenkomsten die u afsluit. Ze hebben in alle gevallen dezelfde inhoud. Er staan vaak bepalingen in over bijvoorbeeld aansprakelijkheid, garantie, betalingsvoorwaarden en incasso, prijswijzigingen en beëindigingsmogelijkheden van de overeenkomst. Vaak wordt gesproken over de “kleine lettertjes” of de “standaardvoorwaarden”.

Het grote voordeel van algemene voorwaarden is dat de overeenkomst zelf relatief kort kan worden gehouden, omdat veel bepalingen van de overeenkomst die toch altijd hetzelfde luiden in de algemene voorwaarden staan. Verder zijn algemene voorwaarden ook van toepassing als duidelijk is dat de wederpartij de inhoud niet kent, bijvoorbeeld omdat hij ze (bewust) niet leest.

Algemene voorwaarden worden van toepassing op een overeenkomst, doordat ernaar wordt verwezen in de overeenkomst en doordat ze vóór het afsluiten van de overeenkomst aan de wederpartij worden verstrekt. Daaraan wordt vaak voldaan door ze op de achterzijde van het briefpapier te laten drukken. Het verstrekken kan trouwens ook elektronisch, bijvoorbeeld door plaatsing op uw website, maar dan moet wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen bedingen (artikelen) in algemene voorwaarden worden vernietigd. Dan gelden ze dus niet meer. Consumenten hebben in dit opzicht in bepaalde gevallen extra vernietigingsmogelijkheden.
Vernietiging kan plaatsvinden door middel van een schriftelijke verklaring, maar kan ook in een procedure bij de rechtbank worden gevorderd. De rechter kan de vernietiging dan uitspreken.

Vaak zie je dat beide partijen bij een overeenkomst algemene voorwaarden gebruiken en dan komt het erop aan welke van de twee van toepassing zijn. De wet zegt dat aan de tweede verwijzing naar algemene voorwaarden geen werking toekomt als daarbij de eerste verwijzing naar algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt afgewezen.

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen of gebruikt u die al, maar wilt u deze laten controleren? Bijvoorbeeld omdat u niet weet of ze nog wel actueel zijn? Of wilt u een overeenkomst aangaan met een wederpartij die algemene voorwaarden hanteert en wilt u weten wat daarvan de gevolgen zijn? Neemt u dan contact op met Boudewijn Advocatuur.

Boudewijn van Orsouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *