Beslagleggen, mag dat zomaar?

Stel u hebt van een ander nog een bedrag tegoed, maar die ander wil niet betalen, ook na niet nadat u diverse keren hebt aangemaand. Kunt u dan zomaar beslag leggen op bezittingen van die ander en die bezitting verkopen om daarmee uw vordering te voldoen?
Het is antwoord is: nee! Dat zou “eigenrichting” zijn en dat is niet toegestaan.

Om beslag te mogen leggen is uitgangspunt dat er vooraf een rechterlijke toetsing heeft plaatsgevonden. Er is trouwens een paar uitzonderingen hierop. Zo heeft de overheid bepaald dat bijvoorbeeld de belastingdienst niet iedere keer naar de rechter hoeft om beslag te mogen leggen voor een belastingschuld (de overheid zorgt goed voor zichzelf) en als de vordering voortvloeit uit een notariële akte, is dat in principe ook niet nodig. Maar deze uitzonderingen laat ik hier onbesproken.

Er moet dus een rechterlijke toetsing zijn, oftewel u moet, via een advocaat, de rechter vragen om “verlof” om beslag te mogen leggen. Het beslag wordt dan overigens gelegd door een deurwaarder. Een beslagverlof legt de rechter vast in een rechterlijke beschikking die de deurwaarder dan uitvoert (hij “executeert” deze).

Er zijn grofweg twee typen van beslag: conservatoir beslag en executoriaal beslag.

Ten eerste executoriaal beslag.

Stel u bent ondernemer en hebt enige goederen geleverd aan een andere ondernemer en die weigert de daarvoor afgesproken prijs te voldoen. U kunt (via een advocaat) die andere ondernemer dan dagvaarden voor de rechtbank en de rechtbank vragen om een veroordeling. Als die wordt uitgesproken, hebt u een “titel” waarmee u de deurwaarder opdracht kunt geven om executoriaal beslag te leggen op bezitting van die andere ondernemer, indien die andere ondernemer desondanks blijft weigeren om te betalen. De deurwaarder kan uiteindelijk de bezittingen die onder beslag vallen, dat kan bijvoorbeeld ook een banktegoed zijn, uitwinnen om daarmee uw vordering en de gemaakte kosten te betalen.

Ten tweede conservatoir beslag.

We nemen weer hetzelfde voorbeeld als hiervoor. Nu is het u bekend dat de andere ondernemer die aan u moet betalen weinig geld of middelen heeft, maar u weet wel dat een afnemer van die andere ondernemer binnenkort een uitstaande factuur gaat betalen. In dit geval kunt u wel eerst een procedure starten bij de rechtbank, maar de kans bestaat dat de factuur dan al betaald is en het geld weg is voordat er een rechterlijk vonnis is. In dit geval kan uw advocaat aan de rechter vragen om verlof om conservatoir beslag op die vordering (het factuurbedrag) te mogen leggen. Als de rechter dat verlof afgeeft, kan, via de deurwaarder, aan de afnemer worden bekendgemaakt dat hij de factuur niet meer aan die andere ondernemer mag betalen, maar alleen aan de deurwaarder. Het factuurbedrag wordt dan als het ware veiliggesteld, waardoor u eerst een rechterlijk vonnis kunt halen. Zodra dat er is, wordt het conservatoir beslag automatisch een executoriaal beslag, en kan het factuurbedrag alsnog worden gebruikt om uw vordering en de veroorzaakte kosten te voldoen.
Hebt u vragen over beslagkwesties of wilt u beslag laten leggen, neem dan contact op met Boudewijn Advocatuur.

Boudewijn Advocatuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *