Bodembeslag, wat is dat eigenlijk?

Beslag

Als een schuldeiser van een schuldenaar een bedrag tegoed heeft en de schuldenaar betaalt niet, kan de schuldeiser beslag leggen op zaken van de schuldenaar zodat die – indien nodig- kunnen worden uitgewonnen. Met de opbrengst kan dan mogelijk schuldeiser alsnog worden betaald. Beslag leggen kan overigens niet zomaar. Daar komt wel de rechter aan te pas.

Bodembeslag

Net zoals elke schuldeiser, kan ook de belastingdienst, als zij belasting tegoed heeft van de schuldenaar, onder de schuldenaar beslag leggen. Voor een normale schuldeiser geldt dat hij alleen beslag kan leggen op zaken die eigendom zijn van de schuldenaar. Dat is op zich ook logisch. Er zou een hele rare situatie ontstaan als de schuldeiser ook beslag zou kunnen leggen op bijvoorbeeld een auto die de schuldenaar van een vriend heeft geleend. Immers, die vriend is niet verantwoordelijk voor de schulden van de schuldenaar (aan wie hij toevallig zijn auto heeft uitgeleend).

De belastingdienst heeft echter tóch een mogelijk om onder voorwaarden ook beslag te kunnen leggen op zaken die niet de eigendom zijn van de schuldenaar. Dat kan voor sommige zakelijke belastingschulden, bijvoorbeeld loonbelasting, omzetbelasting en dividendbelasting. Het moet dan gaan om zogenaamde “bodemzaken”.

Bodemzaken

Maar wat zijn nu eigenlijk “bodemzaken”?

Dat zijn zaken die zich op de bodem van de schuldenaar bevinden en die, zoals de wet het zegt, dienen tot duurzaam gebruik overeenkomstig de bestemming van het perceel/bedrijf. Je moet daarbij denken aan bedrijfsinventaris en machines (geen voorraden, showmodellen of voertuigen die ook op de openbare weg rijden). Als zich onder die bedrijfsinventaris of machines dus zaken bevinden die niet de eigendom zijn van de schuldenaar, maar bijvoorbeeld geleased worden, dan zijn dat bodemzaken. Onder de “bodem” van de schuldenaar wordt begrepen het perceel waarop zijn bedrijf is gevestigd en dat daadwerkelijk bij hem in gebruik is.

Faillissement

Als de schuldenaar failliet mocht gaan, blijft een eventueel gelegd bodembeslag in tact. Dat vervalt dus niet door het faillissement. Dit heeft dan betrekking op bodemzaken die geen eigendom zijn van de schuldenaar.

Hoe kan bodembeslag worden voorkomen?

Dat is erg lastig!

Indien kan worden aangetoond dat sprake is van “reële eigendom” zou dat kunnen. Hier is geen sprake van als zaken zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Er moet dan wel in beroep worden gegaan na de beslaglegging bij de belastingdienst, waarbij de korte termijn van 7 dagen na de dag van beslaglegging geldt.

Wilt u hulp?

Als u wordt geconfronteerd met bodembeslag, is belangrijk om snel te handelen. Neemt u dan contact op met Boudewijn Advocatuur.

Boudewijn van Orsouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *