Door de corona-crisis daalt de omzet voor veel bedrijven drastisch of er wordt helemaal geen omzet meer gemaakt! Maar de huur van het bedrijfspand loopt door. Kan de ondernemer een beroep doen op onvoorziene omstandigheden?

Inleiding

Door het corona-virus is de economie voor een groot deel tot stilstand gekomen. Alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s en coffeeshops zijn voorlopig gesloten. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Misschien gaat  de overheid nog verdergaande maatregelen treffen de komende tijd.

Onzekerheid voor ondernemers

Er is voor ondernemers nu veel onzekerheid. De omzet is gekelderd, of is volledig weggevallen, terwijl financiële verplichtingen zoals de huur van het bedrijfspand gewoon doorlopen. Verhuurders weten niet of zij de huur nog wel betaald krijgen. Voor huurders is onzeker of zij de huur nog wel kunnen betalen. Als deze situatie lang duurt, kan dat uitmonden in faillissementen met alle nadelige gevolgen van dien. Bedrijfskapitaal wordt vernietigd en personeel komt op straat te staan.

Onvoorziene omstandigheden

Het is duidelijk dat door de corona-crisis sprake is van onvoorziene omstandigheden. Deze crisis en in het bijzonder de overheidsmaatregelen die zijn getroffen, en daardoor de negatieve impact op de omzet, kon niet worden voorzien toen de huurovereenkomst voor het bedrijfspand werd aangegaan.

Wettelijke bepaling

De wet kent een bepaling die gaat over onvoorziene omstandigheden. Deze bepaling houdt in dat de rechter kan worden gevraagd om gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of aanpassing van de overeenkomst. Vaak wordt, voordat een procedure op grond van deze wettelijke bepaling wordt gestart, eerst geprobeerd om tot onderlinge overeenstemming te komen. Lukt dat niet, dan zou dus de rechter kunnen worden ingeschakeld.

Wat moeten ondernemers doen die huren en de huur niet kunnen voldoen?

Ten eerste, niet te lang wachten! Belangrijk is om in gesprek te gaan met de verhuurder en samen te zoeken naar een oplossing. Misschien is de verhuurder wel bereid om uitstel van betaling te verlenen of om een betalingsregeling te treffen. Misschien is de ondernemer wel gebaat bij kwijtschelding van een deel van de huur of verlaging van de huurprijs. Belangrijk is ook om als een onderlinge oplossing kan worden gevonden, deze vast te leggen in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Schakel daarvoor een jurist in.

Indien onderling geen oplossing gevonden kan worden, kan worden overwogen om een procedure te starten. Eventueel een kort geding, als het noodzakelijk is dat op korte termijn een voorlopige uitspraak van de rechter wordt gekregen.

Vragen of hulp nodig?

Hebt u vragen of wilt u bijstand, neem dan contact op met Boudewijn Advocatuur. 

Boudewijn van Orsouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *