Het faillissementsverzoek. Een effectief incassomiddel?

Hoe wordt een faillissementsverzoek ingediend?

Dat dient te gebeuren via een advocaat. Uw advocaat dient een verzoek in bij de rechtbank die dat vervolgens behandelt. Er wordt meestal snel een hoorzitting georganiseerd waarbij ook de schuldenaar wordt uitgenodigd en veelal beslist de rechtbank nog diezelfde dag of het faillissement wordt uitgesproken. U dient enigszins te kunnen aantonen dat u een opeisbare vordering hebt op de schuldenaar en dat daarnaast sprake is van nog minimaal één andere schuldeiser (de zogenaamde “steunvordering’). De vordering van die andere schuldeiser hoeft overigens niet eens opeisbaar te zijn. Indien aan voorgaande is voldaan is er veel kans dat het faillissement wordt uitgesproken, zeker als de schuldenaar niet komt opdagen bij de rechtbank wat vaak gebeurt.

Hoe kan een faillissementsverzoek nou eigenlijk een incassomiddel zijn?

Dat kan doordat vaak blijkt dat na het enkel dreigen met een faillissementsverzoek, en zeker na het indienen daarvan bij de rechtbank, veel schuldenaren tóch genegen blijken te zijn om te betalen of in ieder geval een betalingsregeling willen treffen. Veel schuldenaren zitten namelijk niet te wachten op een faillissement, ook vanwege de persoonlijke onzekerheid die dat met zich meebrengt.

Als de schuldenaar betaalt kan worden afgezien van een faillissementsverzoek of kan het worden ingetrokken. Als een betalingsregeling kan worden afgesproken, kan druk op de ketel worden gehouden doordat na indiening van een faillissementsverzoek bij de rechtbank gedurende een maximale periode een aantal keren kan worden verzocht om aanhouding van de zaak. De rechtbank zal het dan vooralsnog niet behandelen en dus het faillissement niet uitspreken. Het verzoek is dan vooralsnog niet van de baan, waardoor de kans groot is dat de schuldenaar de afgesproken betalingsregeling ook nakomt.

Nadelen van het faillissementsverzoek als incassomiddel.

Er kunnen ook nadelen kleven aan het faillissementsverzoek. Met name als het verzoek al is ingediend en de schuldenaar reageert niet, dan moet de keuze worden gemaakt of het verzoek wordt doorgezet. Als dat gebeurt en het leidt tot faillietverklaring van de schuldenaar, dan kan uw vordering alleen nog maar bij de curator worden ingediend. Die verzamelt zogezegd dan alle ingediende vorderingen en gaat na of uit de opbrengst van de boedel van de schuldenaar (oftewel zijn spullen) betalingen kunnen worden gedaan. Vaak zie je dat dat niet het geval is.
Als de schuldenaar een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een BV) dan zal na opheffing van het faillissement ook de rechtspersoon verdwijnen en daarmee uw vordering.
Als het faillissementsverzoek wordt ingetrokken, maakt u kosten want het indienen van een faillissementsverzoek kost geld (namelijk griffierecht) en dat wordt bij intrekking niet gerestitueerd. Als een faillissementsverzoek wordt doorgezet en het wordt afgewezen kunt u soms ook worden geconfronteerd met de proceskosten van de schuldenaar.
Als een faillissementsverzoek wordt ingediend tegen een natuurlijk persoon kan deze een beroep doen op de WSNP waardoor het faillissementsverzoek tijdelijk stil kan komen te liggen.

Overweegt u een faillissementsverzoek als incassomiddel?

Laat u dan bijstaan door een gespecialiseerd advocaat. Hij kan in overleg met u nagaan of een faillissementsverzoek in uw zaak wel een goed middel zou zijn of dat wellicht beter naar andere incassomaatregelen uitgekeken moet worden, zoals (conservatoire) beslaglegging.

Wilt u hulp?

Neemt u dan contact op met Boudewijn Advocatuur

Boudewijn van Orsouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *