U krijgt een beëindigingsvoorstel van uw werkgever. Waar moet u op letten?

Als uw werkgever aan u voorstelt om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan, is belangrijk dat u niet zomaar tekent maar een jurist inschakelt om u te laten adviseren.
Ik geef een aantal tips over onderwerpen waar u in elk geval op moet letten.

Worden uw uitkeringsrechten zoveel mogelijk veiliggesteld?

Er moet aan een aantal vereisten zijn voldaan willen uw uitkeringsrechten zoveel mogelijk worden veiliggesteld. Dat betekent onder meer dat u niet ziek gemeld mag zijn bij tekenen van de beëindigingsovereenkomst. Het UWV zal dan namelijk oordelen dat, aangezien de werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft tijdens ziekte, u niet in plaats daarvan een uitkering kunt aanvragen.
Verder mag niet in het voorstel staan dat u zelf het initiatief heeft genomen om te komen tot een beëindiging. Dit initiatief moet van de werkgever komen, dat dan ook zo dient te worden vastgelegd in de beëindigingsovereenkomst.
De fictieve opzegtermijn moet in acht zijn genomen. Dat wil zeggen dat tussen het moment van ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst en de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, minimaal de tijd moet zitten gelijk aan de opzegtermijn die geldt voor de werkgever.

Wordt een ontslagvergoeding aangeboden?

Bij een ontslag via het UWV of via de kantonrechter bestaat in principe recht op een ontslagvergoeding bestaande uit de transitievergoeding, mits de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd. Bij ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst bestaat dit recht niet automatisch, tenzij dat wordt overeengekomen. Overigens is dat dan niet per se beperkt tot de transitievergoeding. U en uw werkgever kunnen ook een lager of hoger bedrag overeenkomen.

Wat zijn uw verdere verplichtingen na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst?

Niet ongebruikelijk is om af te spreken dat u, vanaf een bepaalde datum, wordt vrijgesteld van werk waarbij u wordt geacht om uw vakantiedagen te hebben opgenomen. Daarbij wordt dan het salaris, inclusief vakantiegeld, doorbetaald tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Indien sprake is van overige (secundaire) arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld personeelskortingen of -voordelen, een leaseauto, een mobiele telefoon of een laptop, kunnen ook daarover specifieke afspraken worden gemaakt. In het bijzonder of van die voorwaarden nog gebruik kan worden gemaakt en zo ja tot welke datum.

Wat gebeurt er met een eventueel overeengekomen concurrentie- of relatiebeding?

Als er een concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst staat kunt u worden beperkt in uw mogelijkheden om bepaalde werkzaamheden te mogen uitvoeren bij een nieuwe werkgever of bijvoorbeeld als zelfstandige. Veelal wordt een afspraak gemaakt in de beëindigingsovereenlkomst over de gelding van het concurrentiebeding na het einde van de arbeidsovereenkomst.
Wordt aan u een beëindigingsovereenkomst aangeboden? Neemt u dan gerust contact op met Boudewijn Advocatuur om u goed te laten adviseren. Veelal stelt een werkgever in het kader van een aanbod voor een beëindigingsovereenkomst een (kostendekkend) budget ter beschikking voor uw advocaatkosten.

Boudewijn Advocatuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *