U ontvangt een dagvaarding: wat moet u doen?

Inleiding

Het kan voorkomen dat u een geschil hebt met een andere partij, bijvoorbeeld een toeleverancier van grondstoffen of producten die u nodig hebt voor uw productieproces of met een afnemer van uw producten. Als dat geschil niet wordt opgelost, kan de andere partij u dagvaarden. Dat verloopt via een deurwaarder. Een advocaat of jurist stelt de dagvaarding veelal op en die wordt afgeleverd, in vakjargon: betekend, door de deurwaarder aan u.

Bij aflevering schrijft de deurwaarder op de dagvaarding hoe en op welke datum hij de dagvaarding heeft afgeleverd. Dat doet hij op ambtseed, wat wil zeggen dat de rechter uitgaat van de waarheid van de verklaring van de deurwaarder.

Wat is de functie van een dagvaarding?

De dagvaarding is een exploot, oftewel een officieel stuk, waarin wordt gemeld aan de rechtbank wat de ander van u zou willen. Vaak is dat betaling van een geldbedrag, maar het kan ook zijn nakoming van contractueel gemaakte afspraken op straffe van een dwangsom. Ook kunnen er allerlei andere eisen of (neven)vorderingen in een dagvaarding worden opgenomen. Zo wordt bijvoorbeeld altijd de eis opgenomen dat de ander in de proceskosten wordt veroordeeld, want, zo stelt de eisende partij, de ander is er schuld aan dat er gedagvaard moest worden.

De rechter moet bij het uiteindelijke beslissen in de rechtszaak, hij wijst dan vonnis, zich beperken tot datgene wat in de dagvaarding is vermeld. Hij mag er dus zelf geen eisen bij verzinnen en hij mag ook niet nalaten te beslissen over bepaalde eisen in de dagvaarding. We noemen dit ook wel de “lijdelijkheid” van de rechter.

Veelal kunnen later aan een dagvaarding gedurende de rechtszaak nog eisen worden toegevoegd door de partijen, of kunnen eisen worden geschrapt. Dat gebeurt wel eens als na het dagvaarden alsnog een deel van het geëiste wordt voldaan.

Wat moet u nu doen als een dagvaarding aan u wordt betekend?

U moet in elk geval naar de rechtbank reageren!

In de dagvaarding wordt door de deurwaarder altijd opgenomen vóór welke datum en hoe u moet reageren. Niets doen en maar afwachten is dus altijd erg onverstandig. De rechtbank gaat er dan vanuit dat u geen behoefte hebt aan een reactie en veelal wordt dan aangenomen dat u zich niet verzet tegen het geëiste, oftewel de rechtbank zal dan veelal de eisen van de tegenpartij zonder meer toewijzen. U wordt dan “bij verstek” veroordeeld.

Als u voor de kantonrechter wordt gedagvaard, kunt u zelf reageren. U hoeft dan geen advocaat in te schakelen, hoewel dat vaak wel wordt aangeraden. Als u voor de rechtbank wordt gedagvaard en over het algemeen is dat hij hogere geëiste bedragen, kunt u alleen reageren via een advocaat. Indien u dan tóch zelf, dus zonder advocaat, zou reageren, gaat de rechtbank er van uit dat u niet hebt gereageerd, met de hiervoor genoemde consequentie dat u dan waarschijnlijk bij verstek wordt veroordeeld.

De reactie aan de rechtbank na ontvangst van een dagvaarding houdt heel vaak in dat uitstel wordt gevraagd voor de inhoudelijk reactie op de eisen van de tegenpartij. De inhoudelijke reactie heet de “conclusie van antwoord”. Het uitstel daarvoor wordt altijd verleend. Vaak is het zelfs nog mogelijk om een tweede uitstel te krijgen. Zodoende kan de procedure overigens met weken tot maanden worden gerekt.

In de uiteindelijke inhoudelijk reactie kunt u aan de rechtbank aangeven wat u van de eisen vindt en veelal kunt u ook een tegeneis instellen. Dat heet een “conclusie van antwoord in reconventie”. Dat is zinvol als u van de tegenpartij ook iets te eisen hebt. De rechtbank zal dan niet alleen een beslissing nemen over de eisen van de tegenpartij, maar ook over uw eis.

Van belang is dat de eisen van de tegenpartij nauwkeurig op juistheid worden gecontroleerd en aan de rechtbank wordt aangegeven of de eis niet klopt, of althans het aangedragen bewijsmateriaal voor de eis niet klopt. De rechtbank zal de eisende partij veelal opdragen om zijn eisen te bewijzen, als er onvoldoende of geen bewijs is aangedragen. Vaak wordt dan ook gezegd dat “degene die eist, bewijst!”.

Vragen of hebt u een dagvaarding ontvangen?

Hebt u vragen over of wilt u bijstand in verband met een ontvangen dagvaarding, of wilt u een andere partij dagvaarden, neemt u dan contact op met Boudewijn Advocatuur.

Boudewijn van Orsouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *