Uw factuur wordt niet betaald! Wat nu?

Niet-betaalde facturen zijn voor ondernemers een groot probleem. Doordat uw klant of afnemer zijn factuur niet betaalt, ontstaat druk op uw financiële huishouding. Mogelijk kunt u daardoor zelf uw facturen niet meer betalen, wat aan uw kant juridische problemen kan opleveren. Ik heb voorbeelden gezien van ondernemers die mede daardoor zelfs failliet gingen!

Veel ondernemers lijken het helaas te accepteren dat een groot deel van hun facturen, die al vervallen zijn, niet worden voldaan of pas na geruime tijd. Facturen worden zelfs “afgeboekt”.

Wat kunt u hiertegen doen vóór de transactie?
Tóch kunt u als ondernemer veel doen om te voorkomen dat facturen onbetaald worden gelaten.

Dat begint al vóór het aangaan van de opdracht of transactie. Zo kunt u ten eerste onderzoeken wat de mogelijke verhaalspositie is van uw potentiële klant of afnemer. Staat hij financieel niet zo goed aangeschreven, of is er wat dat betreft “geen vuiltje aan de lucht”?

Via allerlei dienstverleners kunnen rapportages worden opgevraagd over iemands kredietwaardigheid. Vaak zijn hieraan kosten verbonden, maar er zijn ook onderzoeken die u gratis kunt doen. Een check in het insolventieregister via www.rechtspraak.nl is bijvoorbeeld gratis. De kosten van het raadplegen van het Handelsregister zijn niet hoog. Dat geldt ook voor het opvragen van gedeponeerde jaarrekeningen.

Maar wat dacht u van het “googelen” via internet? Als een potentiële klant of afnemer daarbij naar voren komt als een “onbetrouwbaar sujet” of iemand die in zwaar financieel weer verkeert, kunt u wellicht beter geen zaken doen.

De overeenkomst: leg de voorwaarden goed vast!
Dan de opdracht of transactie zelf. Leg de juridische voorwaarden goed vast in een overeenkomst! Laat u zo nodig door een jurist adviseren; de kosten van zo’n advies hoeven helemaal niet hoog te zijn en meestal kan op korte termijn een contract worden opgesteld waardoor u snel zaken kunt doen.

Onderwerpen als betalingstermijnen, de valuta waarin betaald moet worden en hoe de regeling is bij wanbetaling, zijn onderwerpen die geregeld moeten worden. En hebt u wel eens gedacht aan het afspreken van door de klant te verstrekken zekerheden? Denk hierbij aan (onder)pand, borgtocht, hoofdelijke aansprakelijkheid of een bankgarantie. Indien dan niet of niet op tijd betaald wordt, hebt u een alternatieve manier om tóch aan uw geld te komen. Vaak zelfs nog als de klant of afnemer onverhoopt failliet gaat. Zekerheden worden vaak vergeten, of geschroomd wordt hierover afspraken te maken, terwijl het veel financieel leed kan schelen!

Wat kunt u doen als uw factuur niet op tijd betaald wordt?
Ook als er geen zekerheden zijn, of deze kunnen niet worden gebruikt, kan actie worden ondernomen als uw klant of afnemer niet betaalt. Ten eerste kan een betalingsregeling worden afgesproken. Let u ook hierbij op het goed vastleggen van de voorwaarden van de betalingsregeling.

Vaak kan conservatoir beslag worden gelegd. Dat is beslag op zaken of vorderingen van de klant of afnemer, voorafgaande aan een procedure bij de rechtbank die dan binnen een bepaalde tijd moet worden gestart. Meestal wordt de klant of afnemer daarvan vooraf niet op de hoogte gesteld, zodat hij het beslag niet kan frustreren door bijvoorbeeld de zaken te verkopen voordat het beslag wordt gelegd.

Uiteraard kan ook een incassoprocedure worden gestart. Met een veroordelend vonnis kan dan executoriaal beslag worden gelegd als het vonnis niet vrijwillig wordt nagekomen. De in beslag genomen zaken kunnen executoriaal worden verkocht en met de opbrengst kan uw factuur worden voldaan. Indien vóór de incassoprocedure al conservatoir beslag was gelegd, wordt dat vanwege het vonnis automatisch “executoriaal”. Het conservatoir beslag kan dan dus worden geëffectueerd.

Daarnaast wordt ook het faillissement als drukmiddel gebruikt om de klant of afnemer tot betalen te bewegen. In zijn algemeenheid is dit niet verboden. Een faillissementsverzoek kan al worden ingediend als naast uw onbetaalde factuur een factuur van een andere schuldeiser onbetaald wordt gelaten.

In de praktijk zien we vaak dat onder een dergelijke faillissementsdruk tóch betaald wordt, of dat in elk geval een betalingsregeling wordt afgesproken. Nadat een betalingsregeling is afgesproken, wordt de rechtbank meestal verzocht om het faillissementsverzoek aan te houden. Zodra de factuur dan volledig is betaald, kan het faillissementsverzoek alsnog worden ingetrokken. Zo blijft er “druk” op de klant of afnemer om de betalingsregeling na te komen.

Voor een aantal handelingen moet u verplicht gebruik maken van een advocaat, zoals het leggen van conservatoir beslag, het starten van een procedure voor een geldvordering van € 25.000,- of meer en voor een faillissementsaanvraag.

Indien u over voorgaande vragen hebt, sta u ik graag te woord.

Boudewijn van Orsouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *